ВИДЕО & АУДИО материали

С подкрепата на: Active Citizens Fund | www.activecitizensfund.bg

Support Refugee - Ресурси в помощ на работодатели и организации, работещи с уязвими групи

Проект „Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

Всички видеа и аудио файлове на тази страница са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Фондация „Право на детство“ и партньора Сдружение Стартъп Фектъри и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Липсата на медийна грамотност

от Кристиян Юлзари

Всеки човек е медия

от Кристиян Юлзари

Лов на фалшиво съдържание [аудио]

от разговор на БНР с Йоана Терзиева

https://bnr.bg/shumen/post/101875178/lov-na-falshivo-sadarjanie?fbclid=IwAR05_XCl5KYFw-y7B7TJw7suXomD50pu-imgc4HFHRpY2gUfP06rSIh-ePk

Проект „Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“

Всички видеа и аудио файлове на тази страница са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Фондация „Право на детство“ и партньора Сдружение Стартъп Фектъри и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Можете да разчитате на нас за:

Надеждна информация

Навременна подкрепа

Правна помощ

Партньорства между работодатели и НПО

Групи за взаимопомощ и подкрепа

Партньори

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

13 + 4 =