Приетото решение е в съответствие с Решението на ЕК за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Решението дава възможност работодателите да продължат да наемат без административни ограничения украински граждани, получили временна закрила у нас. Работодатели, които вече са наели на работа украински граждани, също трябва да съобразят документирането на трудовите отношения.

По отношение на трудовото законодателство решенията дават възможност работодателите да продължат да наемат лесно украински граждани, получили временна закрила у нас. Остава ангажимента на работодателите да информират Инспекцията по труда за наетите украински граждани,които имат издаден статут на временна закрила, съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Спазват се и останалите изисквания на трудовото законодателство, вкл. за изпращане на уведомление до НАП във връзка със сключване, изменение или прекратяване на трудов договор.

По повод изтичащите срочни трудови договори на бежанци със статут на временна закрила, същите следва да бъдат удължени:

– до 04.03.2024 година, в случай че лицата успеят да удължат срока на своята регистрация преди 23.02.2023 г. Подписва се допълнително споразумение, с новия срок и се изпраща Уведомление до НАП.

– в случай че работещите украински граждани с временна закрила не успеят да подновят регистрационните си карти, трудовите им договори могат да се удължат с допълнително споразумение до 31.03.2023 г. (на основание Решение на 96 на МС от 01.02.2023 г., според което срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.).

Споразумението също се изпраща към НАП, като до тази дата същите трябва да успеят да подновят документите си с новият срок – до 04.03.2024 г. и отново да сключат допълнителни споразумения с новият срок, които отново се изпращат в НАП.

Не е необходимо отново да се изпращат Уведомления за подновените договори към Инспекция по труда, но няма проблем и ако за свое спокойствие изпратите такова уведомление, Инспекцията по труда ще ги приеме.

На електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg експертите отговарят своевременно на зададените въпроси, за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) използва повода във връзка с удължаването на действието на временната закрила на украинските граждани с една година, за да напомни, че българските работодатели, които искат да наемат работници и служители от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.