След като влязат в България, украинските граждани имат право да получат статут за временна закрила. Това е мярка на Съвета на Европейския съюз, която се прилага у нас с решение на Министерския съвет. Тя засяга извънредни ситуации на масово разселване на хора и замества дългата административна процедура за предоставяне на международна закрила. 

Временният статут дава на украинските граждани почти всички права, които имат и българските граждани: достъп до пазара на труда, медицинско обслужване, възможност за обучение в училище или посещение на детска градина, както и възможност да кандидатстват за социално подпомагане по Закона за социалните услуги в размер, какъвто би имал право да получи и всеки друг български гражданин.

„Към настоящия момент няма нещо, което свръх да им е дадено от държавата освен доброволческите инициативи на неправителствения сектор“, коментира Диана Радославова, която е адвокат по бежанско право.

В момента в парламента текат обсъждания за предоставяне на еднократни ваучери в размер на 100 лева на бежанците от Украйна за купуване на продукти от първа необходимост. От пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика казаха за Factcheck.bg, че работят по мярката без да уточнят кога се очаква тя да влезе в сила. Засега се знае единствено, че разходите за нея ще бъдат покрити от ЕС чрез инструмента REACT-EU и няма да бъдат за сметка на държавния бюджет. 

Не е вярно, че България няма никакъв ангажимент към търсещите убежище.

Една от опорните точки срещу действията на България в подкрепа на бягащите от войната е, че държавата ни не е длъжна да оказва съдействие. Принципите за предоставяне на закрила са уредени в Чл. 27 от Конституцията на Република България. Освен това, държавата ни е страна по два международни документа, гарантиращи правото на чужди граждани да потърсят закрила у нас – Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и Женевската конвенция за статута на бежанците на ООН. На национално ниво действа и Закона за убежището и бежанците, който урежда механизмите за предоставяне на закрила. 

Неверните твърдения, че бежанците са преносители на опасни болести или че източват социалната ни система, ощетявайки българските граждани, не са нови. Подобен подход беше използван за създаване на настроения срещу бягащите от военните действия в Близкия изток по време на предишната голяма миграционна криза в периода 2013-2015 г., когато близо 40 хиляди души подадоха молби за предоставяне на закрила в България. В момента неверните твърдения по отношение на бежанците са част от дезинформационната кампания, съпътстваща нападението на Русия над Украйна. В същото време темата за украинските бежанци активно се използва за критика срещу българското правителство. 

Автор на статията: КРИСТИЯН ЮЛЗАРИ

Кристиян Юлзари е журналист на свободна практика. Започва да пише още като ученик за националната платформа за ученическа журналистика sCOOL Media. Темите, които го вълнуват най-много, са социалните проблеми и младежката политика. Става част от екипа на Factcheck.bg през месец ноември 2021 г. Има публикувани материали в Euronews Bulgaria, Свободна Европа, Клуб Z, OFFNews, Teen Station и др. Носител е на наградите Web Report 2020 и „Валя Крушкина – журналистика за хората“ през 2021 г. за разследването си за корупцията в Министерството на младежта и спорта при разпределянето на средствата за младежки дейности у нас.